Lista prijava-SVI, lista prijava-OLIMP, propozicije i popis natjecatelja - sv. Mihovil, Šibenik

Lista prijava-SVI, lista prijava-OLIMP, propozicije i popis natjecatelja - sv. Mihovil, Šibenik
Datum: 25.09.2019

      

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA PRIJAVA-SVI

LISTA PRIJAVA-OLIMP

PROPOZICIJE

POPIS NATJECATELJA KOJI PUTUJU U ŠIBENIK

      NA MINI GRAND PRIX SV. MIHOVIL 04.10.2019

 1. JANA PAVALIĆ
 2. EMMA HORVAT
 3. VANJA BARTOL
 4. GITA VLAHEK
 5. LORI Š. GLAVAĆ
 6. HANA BLAŽEVIĆ
 7. LEA PILJEK
 8. MAURO Š. GLAVAĆ
 9. LEON NOVAK
 10. IVAN FUČKAR
 11. ENIO HORVAT
 12. NIKI HORVAT
 13. TOTO Š. GLAVAĆ
 14. HELENA DINJAR
 15. PATRIK DINJAR

Polazak 04.10. ,petak u 14 sati iz Zaboka

Troškovi natjecanja 650,00kn